Varmt välkommen till Operation Kvinnofrids konferens om att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare, den 26 november.

Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan.

Operation Kvinnofrid informerar om vad som är på gång inom samverkansplattformen och det årliga Kvinnofridspriset delas ut till en verksamhet som med särskilt goda insatser bidragit till arbetet för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare.

Målgrupp för konferensen är chefer och personal inom kommuner, Kriminalvården, Polismyndigheten, Region Stockholm, Åklagarmyndigheten, andra myndigheter samt representanter från civilsamhället i Stockholms län.

Anmäl dig på Länsstyrelsens webbplats här >>