Handlingsplan

2020–2022

Med stöd av strategins målsättningar har Operation Kvinnofrid tagit fram en handlingsplan på regional nivå. Den innehåller åtaganden för de myndigheter som ingår i Operation Kvinnofrid: Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm. 

Det är konkreta och planerade insatser som ska bidra till att uppnå målen i strategin. Åtgärderna gäller för den första handlingsplansperioden 2020–2022. Inför denna andra handlingsplansperioden, 2023–2026 kommer en nya handlingsplan med nya åtgärder att tas fram. Vissa åtaganden åligger en enskild myndighet, medan andra ska utföras i samverkan.