Åtgärder för att förebygga våld

Illustration förebygga våld

 

För att uppnå målet om att myndigheter och aktörer ska arbeta våldsförebyggande har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

 

Erbjuda kommuner stöd i att utveckla ett tvärsektoriellt och tidigt förebyggande arbete genom dialog och kommunbesök.

Ansvarig: Länsstyrelsen i samverkan med länets kommuner. 

 

Erbjuda kommuner processtöd med att komma igång med ett våldsförebyggande arbete genom dialog och kommunbesök.

Ansvarig: Länsstyrelsen i samverkan med länets kommuner. 

 

Stödja implementering och spridning av föräldraskapsstödsprogram. 

Ansvarig: Länsstyrelsen i samverkan med länets kommuner. 

 

Stödja spridning av universellt våldsförebyggande insatser och metoder till förskola och skola.

Ansvarig: Länsstyrelsen.

 

Utvecklingsarbete pågår med förnyat innehåll i föräldragrupper, främst inom barnhälsovården.

Ansvarig: Region Stockholm.

 

Genomföra riktade kampanjer för att påverka attityder kring sex mot ersättning och pornografi.

Ansvarig: Operation Kvinnofrid.