Åtgärder för effektiv brottsbekämpning

Illustration effektiv brottsbekämpning

 

För att uppnå målet om att rättsvårdande myndigheter ska hålla god kvalitet i utredningar och i rättsprocesser har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:  

 

 

Effektivisera brottsbekämpningen genom den särskilda satsningen ”Initiativ gryning” i syfte att intensifiera arbetet med särskilt utsatta brottsoffer (våld inom familjen, våldtäkter samt sexualbrott mot barn till exempel grooming och barnpornografi).

Ansvarig: Polisen. 

 

Polisen kommer att utveckla arbetet med att utreda och lagföra personer som begår människohandelsbrott i sexuellt syfte samt prostitution.

Ansvarig: Polisen. 

 

Personutredningar av god kvalitet* genomförs inom frivården (*utifrån risk och behov föreslås den påföljd som är mest verkningsfull när det gäller att förhindra återfall). 

Ansvarig: Kriminalvården.