Åtgärder för en trygg rättsprocess

Illustration trygg rättsprocess

 

För att uppnå målet om att våldsutsatta vuxna och barn ska medverka i brottsutredningar har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:  

 

 

Förbättra formerna för samverkan mellan Polisen och Åklagarmyndigheten i enlighet med de regionala samverkansöverenskommelserna.

Ansvarig: Polisen i samverkan med Åklagarmyndigheten. 

 

Utveckla samverkan mellan Polisen och kommunernas enheter mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att stödja våldsutsatta i rättsprocessen.

Ansvarig: Polisen i samverkan med länets kommuner.

 

Utveckla samverkan mellan Polisen och socialtjänsten i syfte att stödja utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål i rättsprocessen.

Ansvarig: Polisen i samverkan med regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel och länets kommuner.

 

Samordna en regional och operativ spetsgrupp mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål i syfte att uppnå samordnade insatser i enskilda ärenden för vuxna och barn och unga.

Ansvarig: Länsstyrelsen i samverkan med Regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel, Polisen och Åklagarmyndigheten.