Åtgärder för systematisk kunskapsutveckling

Illustration systematisk kunskapsuppföljning

 

För att uppnå målet om att myndigheter och aktörer arbetar med systematisk kunskapsutveckling har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:  

 

 

Stödja användandet av verktygen för systematisk uppföljning; våldsutövare (SUV) och våldsutsatta (SU Kvinnofrid) inom socialtjänsten.

Ansvarig: Storsthlm (SKR) och Länsstyrelsen i samverkan med pilotkommuner i länet.

 

Genomföra kunskapshöjande insatser inom det våldsförebyggande området för yrkesverksamma genom kurser, konferenser och seminarier.

Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Stockholm, Polisen.

 

Säkerställa att utbildningar för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld erbjuds till personal som arbetar med barn och unga.

Ansvarig: Origo – Resurscentrum mot hedersrelaterat för tryck och våld i samverkan med länets kommuner och Länsstyrelsen.

 

Erbjuda grundläggande utbildningar till yrkesverksamma i länet om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck samt höja kunskapen kring särskilt sårbara grupper. 

Ansvarig: Region Stockholm, Polisen, Länsstyrelsen i samverkan med Origo – Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld och länets kommuner.

 

Genomföra kunskapshöjande insatser om prostitution och människohandel för sexuella ändamål för yrkesverksamma genom kurser, konferenser och seminarier.

Ansvarig: Länsstyrelsen i samverkan med Regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel i samverkan, Polisen och länets kommuner.

 

Sprida grundkursen om hedersrelaterat våld och förtryck ”webbkursheder.se” till socialtjänst, förskola – skola och utbilda kursledare samt undersöka om kursen kan vara ett relevant verktyg för personal inom Region Stockholm och Polisen.

Ansvarig: Länsstyrelsen, Polisen och Region Stockholm i samverkan med Origo – Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld.