Välj att sluta

Operation kvinnofrid har tagit fram en kort film som riktar sig till personer i Stockholms län som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Syftet med filmen är att motivera målgruppen till att söka hjälp att förändra sitt våldsamma beteende. 

 

Många känner inte till att de flesta kommuner i Stockholms län erbjuder stöd och hjälp för att förändra ett våldsamt beteende. Denna film är tänkt att motivera fler personer att söka hjälp för sitt våldssamma beteende och länka till Operation Kvinnofrids webbsida Välj att sluta där man hittar information om var i den egna kommunen man kan vända sig.

Ett av Operation Kvinnofrids strategiska mål är att se till att allmänheten har information om var de kan få stöd och hjälp om man utsätts för våld i nära relation eller om man utövar våld. De senaste åren har även Operation Kvinnofrid haft ett särskilt fokus på personer som utövar eller riskerar att utöva våld mot närstående. Filmen kan ses som ett resultat av denna fokusering.