Konferenser

I november varje år bjuder Operation kvinnofrid in till en konferens för att sprida lärande exempel inom området våld i nära relation. Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av framgångsrika arbetssätt och metoder.

Det är även det tillfället då den regionala strategin för att motverka våld i nära relationer 2020, följs upp. Under konferensen delas Kvinnofridspriset ut till en verksamhet som genomfört särskilt goda insatser mot våld i nära relationer.