Det sexuella våldets tusen ansikten

Operation Kvinnofrids konferens om sexuellt våld  är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan.

Program

 • Välkomna och inledning Sven-Erik Österberg, Stockholms läns landshövding och Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister
 • Presentation av Stockholms läns nya strategi för att förebygga och bekämpa våld, 2020–2027 Intervju med Ulrika Sandberg, Länsstyrelsen Stockholm, och panelsamtal med Operation Kvinnofrids styrgrupp 
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Resultat från befolkningsundersökningen  SRHR 2017  Maja Österlund och Tommy Eriksson, Folkhälsomyndigheten 
 • Vad är en våldtäkt? Våldtäkt som brott, upplevelse och konsekvenser i den utsattas liv  Josefin Grände, leg psykoterapeut 
 • Sexual Violence in Conflict Zones: Women as Weapons of War  Olivia Wells, Nadia´s Initiative
 • Polisens initiativ för att förhindra våld i nära relationer: Initiativ Gryning  Varg Gyllander, Polismyndigheten 
 • Musik och lyrik med Emil Jensen 
 • Sammanfattning och utvärdering
 • Utdelning av Kvinnofridspriset 2019  Sven-Erik Österberg, Stockholms läns landshövding delar ut priset 


Parallella seminarier

 • Porrens sanna ansikte: hur ser det ut och vad kan vi göra? Meghan Donevan, forskningsledare på organisationen Talita  Natalia Batenkova, Reality Check och Elsa Lantz, Porrfri barndom 
 • Hjälplinjen PrevenTell. Förebyggande arbete mot sexualbrott  Katarina Görts Öberg, Anova  
 • Måste man ställa upp på strypsex? Om killars våld mot tjejer i unga relationer  Mikis Kanakaris, 1000 möjligheter
 • Sexköp eller våldtäkt – en ny sexualbrottslagstiftning baserad på frivillighet.  Skillnaden mellan oaktsam och uppsåtlig våldtäkt samt hur lagstiftningen kan  tillämpas vid misstänkt människohandel  Anneli Tirud Wallin, Åklagarmyndigheten, och Niklas Kraft, Polismyndigheten
 • Sexual Abuse Injury Syndrome och W-SAC, ett sätt att klassificera och beskriva skadeutveckling efter sexuella övergrepp  Gita Rajan, Wonsa
 • Behandling efter sexuella övergrepp – vad erbjuds inom Region Stockholm  Ylva Elvin Nowak, Region Stockholm
 • Från upptäckt till hjälp – en ärendebeskrivning – Stockholm stads arbete mot människohandel och prostitution  Jenny Selenius och Elisabet Lundqvist, Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel, samt nätverk för arbetet inom Stockholms stad (Mikamottagningen,  KAST och Ungdomsjouren).
 • Sex som självskada  Cecilia Fredlund, Psykiatriska kliniken Linköping 
 • Kvinnlig könsstympning  Cecilia Berger, Amelmottagningen

 

De presentationer som inte är upplagda är inte till för spridning på grund av känsligt innehåll.