Det sexuella våldets tusen ansikten

Operation Kvinnofrids konferens om sexuellt våld  är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan.

Datum: 22 november 2019
Tid: 8.15 - 16.00
Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Mer information och anmälan: Länsstyrelsens webbplats 

Målgrupp för konferensen är chefer och personal inom kommuner, Kriminalvården, Polismyndigheten, Region Stockholm, andra myndigheter samt civilsamhällesorganisationer i Stockholms län.

Under dagen lanseras Stockholms läns nya strategi och handlingsplan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2020–2027. Det årliga Kvinnofridspriset delas ut till en verksamhet som med särskilt goda insatser bidragit till arbetet mot sexuellt våld.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten, Region Stockholm, Kriminalvården, Storsthlm och Stockholms stad inom ramen för samverkansplattformen Operation Kvinnofrid.