Ett län fritt från våld? - Tillsammans mot en ny strategisk inriktning

Help

Den 23 november gick Operation Kvinnofrids tredje regionala konferensen av stapeln. Temat var lägesbilder, behovsanalys och samverkan. På plats fanns 150 representanter från kommunen, polisen, kriminalvården, statliga myndigheter och civilsamhället. Underlaget från konferensen kommer att utgöra underlag för länets kommande strategiarbete.

Program

Ett län fritt från våld? Tillsammans mot en ny strategisk inriktning

Presentation

Statistik som kunskapskälla - Lena Roxell, Forskare vid Stockholms universitet