Skärholmens relationsvåldsteam

 

Skärholmens relationsvåldsteam vann 2016 års Kvinnofridspris som delades ut för första gången i samband med Operation Kvinnofrids årliga spridningskonferens. Priset, som är en formgiven glasskulptur, delades ut av socialborgarråd Åsa Lindhagen som även styrgruppsledamot i Operation Kvinnofrid.

 

Motiveringen var:

I den här verksamheten har man på ett systematiskt sätt arbetet med kvalitativ verksamhetsutveckling. Verksamheten har tagit fram tydliga arbetsrutiner och en utrednings- och samtalsmodell med stark koppling till forskning och beprövade metoder. Man använder sig av standardiserade bedömningsinstrument och kan även erbjuda manualbaserad behandling. Arbetssättet utgår från klientens behov och barnperspektivet finns hela tiden närvarande. Det finns en tydlig dokumentation, vilket gör det lätt för andra att ta del av arbetsmetoderna.

 

I ett separat spridningsseminarium bjöds särskild intresserade in för att ta del av Skärholmens arbetsmetoder. Här nedan kan du ta del av dokumentationen.

Dokumentation

Skärholmens relationsvåldsteams rutiner
Skärholmsmodellen