Origo

2013 invigdes Origo, som är Sveriges första myndighetsgemensamma resurscentrum som ger stöd till ungdomar som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Origo är ett resultat av Operation Kvinnofrids samverkan.

Liljeholmen. Bilden kommer från Origos hemsida.

Origo är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms Län och Stockholms läns landsting. Organisationen består av ett arbetsteam med yrkesverksamma från “olika” myndigheter som samarbetar under ett och samma tak.

Origo består av

– ett virtuellt resurscentrum på nätet som riktar sig till både unga och yrkesverksamma som arbetar med ungdomar

– ett fysiskt resurscentrum med lokaler i centrala Stockholm där vi tar emot ungdomar som vill komma för att få stöd och rådgivning.

Till Origo kan även yrkesverksamma och ideella vända sig, för att få konsultativt stöd och vägledning när de möter ungdomar som lever med hedersnormer. Vi tycker det är viktigt att samarbeta med vuxna i ungdomarnas närmiljö, så vi kan hjälpas åt och stödja dem i att hantera sin livssituation.

För kontakt och mer information besök http://origostockholm.se/.