Nominera till Kvinnofridspriset

Årets tema är: Myndigheter och aktörer arbetar aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare. Mål 3 från regionala strategin för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020-2026.

* obligatoriska fält

Jag vill nominera följande verksamhet eller initiativ utifrån årets tema
Nominering
Vilka bedömningskriterier uppfyller verksamheten eller initiativet? (välj en eller flera) *
Jag som tipsar heter... (frivilligt)