Inriktning för 2017 beslutad

2017-02-10

Den 27 januari 2017 fattade styrgruppen för Operation Kvinnofrid beslut om inriktning för 2017. Här är några av det regionala åtgärderna:

Genomförande och uppföljning av den regionala strategin för att motverka våld i nära relationer

  • Uppdatera den regionala strategin utifrån den nationella strategin
  • Genomföra spridningsaktiviteter i länet om den regionala och den nationella strategin

Årlig spridningskonferens 

  • 24 november 2017 hålls årets spridningskonferens med teama om hedersrelaterat våld och förtryck

  • 2017 års Kvinnofridspris kommer att delas ut under konferensen till en verksamhet som arbetat framgångsrikt med hedersrelaterat våld och förtryck

Välj att sluta

  • Fortsätta att sprida kampanjen Välj att sluta
  • Främja att insatser som riktar sig till våldsutövare utökas i länet

Jag vill veta

  • Fortsatt spridning av webbplatsen och materialet Jag vill veta direkt till målgruppen barn