Rekord i antal nomineringar till Kvinnofridspriset 2021

2021-08-31

Kvinnofridspriset

Nomineringsprocessen för Kvinnofridspriset 2021 är nu avslutad. 22 verksamheter eller initiativ har nominerats. Samtliga nomineringar kommer beaktas utifrån bedömningskriterierna och årets tema: Myndigheter och aktörer arbetar aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare. Mål 3 från regionala strategin för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020-2026.

Nominerade verksamheter/initiativ

 1. Unizons jourer

 2. Våld – Att prata om våld på BVC

 3. Kvinnors nätverk

 4. Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

 5. VINR- Skolan

 6. Alltid sedd

 7. Våld i nära relation – Botkyrka kommun

 8. Sexualbrottsgruppen i polisregion Stockholm nord

 9. Ökad upptäckt av våld – Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, migrationsverket, socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, NNS

 10. Arvin utbildningar

 11. Föreningen tillsammans

 12. Mamma united

 13. Sapling AB

 14. Välj att sluta

 15. Bright act

 16. Sexualbrottsutredningar 2.0 – Förstå, förändra, förbättra

 17. RFSU

 18. Samordningsförbundet – Östra Södertörn

 19. Ecpat

 20. Spaningsgrupp 5 på polisen, Region Stockholm

 21. WONSA

 22. Ungdomsjouren, socialsekreterare mot unga i prostitution

 

Läs mer om Kvinnofridspriset här >>