Nyheter

Operation Kvinnofrid 20 år

2016-11-25 I dag uppmärksammar vi den internationella dagen mot våld mot kvinnor genom konferensen, Operation Kvinnofrid 20 år - Ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relation. I samband med konferensen lanseras även informationsinsatsen ”Välj att sluta”. Samverkansplattformen...

Välkommen till Operation Kvinnofrids nya webbplats

2016-10-18 Operation Kvinnofrid har lanserat en ny, modern och mobilanpassad webbplats som förutom att vända sig till yrkesverksamma inom våldsområdet även vänder sig till allmänheten med information om var man kan vända sig i Stockholms län om man är våldsutsatt eller behöver hjälp att förändra ett våldsamt...

Välkommen på konferens 25 november

2016-09-15 Operation kvinnofrid 20 år - Ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relation I år fyller Operation Kvinnofrid 20 år och det vill vi fira med en stor konferens den 25 november som blickar både bakåt och framåt. Temat är strategi mot våld, våldsutövare och barns...

Operation Kvinnofrid – ny strategi mot våld i nära relationer

2016-05-25 Operation Kvinnofrid arbetar för att motverka våld i nära relationer och för att förbättra samhällets stödinsatser. En gemensam strategi har nu tagits fram av myndigheter i Stockholms län som kommer i kontakt med våldsutsatta vuxna, med barn som upplever våld eller med våldsutövare. – Det här är en...

Minikampanj tredubblade besöken till "Jag vill veta"

2015-08-28 Minikampanjen ”Jag vill veta” som Operation kvinnofrid genomförde i april i år har nu utvärderats. Syftet var att under en vecka hjälpas åt i länet att sprida kännedom om Brottsoffermyndighetens webbplats jagvillveta.se, med information som riktar sig till brottsutsatta barn och unga.