Nyheter

Vi söker kommuner till pilotubildningen "Barns signaler"

2015-05-28 Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med BRIS söker nu två kommuner som vill delta i en pilotutbildning om barns signaler för skolpersonal. – Professionella behöver ha god kunskap om barns signaler vid våld om samhället ska kunna erbjuda barn och unga skydd och stöd, säger Länsstyrelsens Ulrika...

Minikampanj ska hjälpa barn och unga som utsatts för brott

2015-04-13 Den som utsatts brott har rätt till information om vilken hjälp som finns – och var det går att få den. Men barn som upplever brott nås alldeles för sällan av den informationen. Under veckan genomför därför Operation Kvinnofrid och länets kommuner minikampanjen www.jagvillveta.se . – Jagvillveta.se...

Genomförandeplan 2014-2015

2014-06-25 I samband med Nordiskt forum i Malmö, 12-15 juni, presenterades Operation kvinnofrids första genomförandeplan som gäller för åren 2014-2015. Styrgruppen antog den 2:a juni förslaget för genomförandeplan som gäller för de två första åren av strategins genomförande. Fokus under de två kommande åren...

Utveckling av arbetet mot våld i nära relationer

2014-05-05 Operation Kvinnofrid har nu tagit första steget mot en ny strategi när det gäller arbetet mot våld i nära relationer. Samtidigt presenteras en lägesrapport som visar att stöd till våldsutsatta i Stockholms län varierar beroende på hemkommun och inblandade myndigheter. – Vi måste bli bättre på...

Viktiga workshops

2013-10-30 Den 14 och 17 oktober hölls två workshops med ett 50- tal medarbetare från länets kommuner, Stockholms läns landsting, Polisen, Kriminalvården och frivilliga organisationer. Syftet var att få en bred återkoppling på Operation Kvinnofrids arbetsgrupps förslag till regional strategi för arbetet mot...