Välkommen att ta del av de seminarier som togs fram i samband med Operation Kvinnofrids konferens 2020

- Om våld mot barn och våld i ungas nära relationer

Om konferensen och de inspelade seminarierna

Det var närmare 500 yrkesverksamma som deltog under Operation kvinnofrids webbsända konferens 2020. I samband med konferensen producerades ett flertal seminarier med olika teman som rör våld mot barn och våld i ungas nära relationer. Vår ambition är att barns röst, barns delaktighet och barns rättigheter ska genomsyra de inspelade seminarierna. Seminarierna finns publicerade på denna webbsida till och med 20 maj 2021.

Här kan du läsa och ladda ner programmet >> (PDF, 479 kb. Öppnas i nytt fönster)

Om seminarierna

Pratbubbla

Vår förhoppning är att de inspelade seminarierna ska användas i grupp, att ni tittar på dem tillsammans för att sedan diskutera och reflektera kring de olika frågeställningar som finns publicerade vid seminarierna. Detta kan vara ett stöd för att identifiera olika
utvecklingsbehov inom arbetet med våld mot barn och våld i ungas nära relationer. 

Seminarierna är indelade i två teman:  att uppmärksamma, bedöma
och stödja samt fördjupning målgrupper.

 

Tema: Att uppmärksamma, bedöma och stödja

Klicka på rubrikerna för respektive seminarie för att läsa mer och för att ta del av dem.

 

Tema: Fördjupning målgrupper

Klicka på rubrikerna för respektive seminarie för att läsa mer och för att ta del av dem.