Välkommen till Operation Kvinnofrids konferens 2020

- Om våld mot barn och våld i ungas nära relationer

Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län för att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten, Region Stockholm, Kriminalvården, Storsthlm, Stockholms stad samt Åklagarmyndigheten inom ramen för samverkansplattformen Operation Kvinnofrid.

Här kan du läsa och ladda ner programmet >> (PDF, 479 kb. Öppnas i nytt fönster)

Om årets konferens 

Temat för årets konferens är våld mot barn och våld i ungas nära relationer. Vår ambition är att barns röst, barns delaktighet och barns rättigheter ska genomsyra konferensen. Vi vill samtidigt att yrkesverksamma och andra som tar del av konferensen ska inspireras för att fortsätta det viktiga arbetet att bekämpa våld mot barn och unga. 

Programmet har både djup och bredd vad gäller såväl forskare som praktiker och brukarorganisationer. Konferensens upplägg:

  • Kl. 09.00-09.15 livesänds en presentation av de inspelade seminarierna. Du finner dem längre ner på denna sida. Seminarierna är publicerade till och med 20 maj 2021 (om inte annat anges).
  • Kl. 13.00-16.00 livesänds konferensen med underhållning, föreläsare, Operation Kvinnofrids styrgrupp har ordet samt utdelning av Kvinnofridspriset 2020.

Om seminarierna

Pratbubbla

Vår förhoppning är att de inspelade seminarierna ska användas i grupp, att ni tittar på dem tillsammans för att sedan diskutera och reflektera kring de olika frågeställningar som finns publicerade vid seminarierna. Detta kan vara ett stöd för att identifiera olika utvecklingsbehov inom arbetet med våld mot barn och våld i ungas nära relationer. 

Seminarierna är indelade i två teman:  att uppmärksamma, bedöma och stödja samt fördjupning målgrupper.  

 

Tema: Att uppmärksamma, bedöma och stödja

Klicka på rubrikerna för respektive seminarie för att läsa mer och för att ta del av dem.

 

Tema: Fördjupning målgrupper

Klicka på rubrikerna för respektive seminarie för att läsa mer och för att ta del av dem.