Nyheter

Anmäl dig till årets konferens - Kunna se och kunna fråga

2021-09-16 Varmt välkommen till Operation Kvinnofrids konferens om att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare, den 26 november. Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan. Operation...

Rekord i antal nomineringar till Kvinnofridspriset 2021

2021-08-31 Nomineringsprocessen för Kvinnofridspriset 2021 är nu avslutad. 22 verksamheter eller initiativ har nominerats. Samtliga nomineringar kommer beaktas utifrån bedömningskriterierna och årets tema: Myndigheter och aktörer arbetar aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare...

Insatser för att upptäcka våldsutsatta och våldsutövare kan nomineras till Kvinnofridspriset

2021-05-05 Kvinnofridspriset delas ut för att belöna särskilt goda insatser i arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Nu kan du nominera en verksamhet eller ett initiativ till årets pris. I år är det...

Positiv utveckling när myndigheter arbetar gemensamt för ett län fritt från våld

2021-03-30 Förra året lanserades en myndighetsgemensam strategi och handlingsplan för att uppnå visionen om att ingen i länet ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution eller människohandel. En uppföljning av det pågående arbetet...

Välkommen att ta del av de seminarier som togs fram i samband med Operation Kvinnofrids konferens 2020

2020-12-03 - Om våld mot barn och våld i ungas nära relationer Om konferensen och de inspelade seminarierna Det var närmare 500 yrkesverksamma som deltog under Operation kvinnofrids webbsända konferens 2020. I samband med konferensen producerades ett flertal seminarier med olika teman som rör våld mot barn och...