Nyheter

Insatser för att upptäcka våldsutsatta och våldsutövare kan nomineras till Kvinnofridspriset

2021-05-05 Kvinnofridspriset delas ut för att belöna särskilt goda insatser i arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Nu kan du nominera en verksamhet eller ett initiativ till årets pris. I år är det...

Positiv utveckling när myndigheter arbetar gemensamt för ett län fritt från våld

2021-03-30 Förra året lanserades en myndighetsgemensam strategi och handlingsplan för att uppnå visionen om att ingen i länet ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution eller människohandel. En uppföljning av det pågående arbetet...

Välkommen att ta del av de seminarier som togs fram i samband med Operation Kvinnofrids konferens 2020

2020-12-03 - Om våld mot barn och våld i ungas nära relationer Om konferensen och de inspelade seminarierna Det var närmare 500 yrkesverksamma som deltog under Operation kvinnofrids webbsända konferens 2020. I samband med konferensen producerades ett flertal seminarier med olika teman som rör våld mot barn och...

Anmälan till årets konferens har öppnat

2020-09-28 Varmt välkommen till Operation Kvinnofrids digitala konferens om våld mot barn och våld i ungas nära relationer, den 20 november. Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan. Under dagen...

Nomineringen till Kvinnofridspriset 2020 är nu avslutad

2020-09-01 Nomineringen för 2020 års Kvinnofridspris är nu stängd. Vi tackar för alla de nomineringar som har kommit in. Nu påbörjas processen för att kora vinnaren till 2020 års pris. Kvinnofridspriset kommer delas ut i samband med vår årliga konferens, den 20 november. Årets tema på pris och konferens är...