Nyheter

Gemensamt myndighetsarbete ska bekämpa våld i Stockholms län

2020-02-21 Ingen i vårt län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution eller människohandel. För att nå den visionen krävs ett stärkt regionalt och lokalt arbete. Med den utgångspunkten har Länsstyrelsen, Polisen, Kriminalvården, Region...

Det sexuella våldets tusen ansikten

2019-12-04 Fredagen den 22 november arrangerade Operation Kvinnofrid sin fjärde årliga konferens. Temat för i år var sexuellt våld. Konferensen blev för en dag en mötesplats för 300 yrkesverksamma i Stockholms län där en kunde utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder...

Föreningen Storasyster är vinnare av Kvinnofridspriset 2019

2019-11-29 Varje år delar Operation Kvinnofrid ut Kvinnofridspriset för att belöna särskilt goda insatser i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Årets kvinnofridspris tilldelas Föreningen Storasyster för dess viktiga och betydelsefulla arbete för att stödja personer som...

Anmälan öppen till Operation Kvinnofrids konferens

2019-10-10 Varmt välkommen till Operation Kvinnofrids konferens om sexuellt våld. Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan. Målgrupp för konferensen är chefer och personal inom kommuner...

Fler målgrupper för Operation Kvinnofrid

2019-06-10 Idag har styrgruppen för Operation Kvinnofrid antagit målgrupper för länets nya långsiktiga strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Förutom att inbegripa våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, ingår nu även sexuellt våld, köp av sexuella tjänster/handlingar...