Nyheter

Välkommen att ta del av de seminarier som togs fram i samband med Operation Kvinnofrids konferens 2020

2020-12-03 - Om våld mot barn och våld i ungas nära relationer Om konferensen och de inspelade seminarierna Det var närmare 500 yrkesverksamma som deltog under Operation kvinnofrids webbsända konferens 2020. I samband med konferensen producerades ett flertal seminarier med olika teman som rör våld mot barn och...

Anmälan till årets konferens har öppnat

2020-09-28 Varmt välkommen till Operation Kvinnofrids digitala konferens om våld mot barn och våld i ungas nära relationer, den 20 november. Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan. Under dagen...

Nomineringen till Kvinnofridspriset 2020 är nu avslutad

2020-09-01 Nomineringen för 2020 års Kvinnofridspris är nu stängd. Vi tackar för alla de nomineringar som har kommit in. Nu påbörjas processen för att kora vinnaren till 2020 års pris. Kvinnofridspriset kommer delas ut i samband med vår årliga konferens, den 20 november. Årets tema på pris och konferens är...

Dags att nominera till Kvinnofridspriset 2020

2020-04-15 Årets tema är våld mot barn och våld i ungas relationer. Välkomna att nominera den organisation, myndighet eller kommunal verksamhet som du tycker ska vinna Kvinnofridspriset 2020. Kvinnofridspriset instiftades 2016 av Operation Kvinnofrid för att belöna verksamheter i Stockholms län som utför ett...

Våld mot barn och våld i ungas nära relationer - Konferens 20 november

2020-04-14 När barnkonventionen har blivit lag måste barnrättsperspektivet stärkas ytterligare för att säkerställa barn och ungas rätt till ett liv fritt från våld. Tema för årets spridningskonferens blir därför, våld mot barn och våld i ungas nära relationer. Den 20 november välkomnar vi er till årets...