Nyheter

Det sexuella våldets tusen ansikten

2019-12-04 Fredagen den 22 november arrangerade Operation Kvinnofrid sin fjärde årliga konferens. Temat för i år var sexuellt våld. Konferensen blev för en dag en mötesplats för 300 yrkesverksamma i Stockholms län där en kunde utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder...

Föreningen Storasyster är vinnare av Kvinnofridspriset 2019

2019-11-29 Varje år delar Operation Kvinnofrid ut Kvinnofridspriset för att belöna särskilt goda insatser i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Årets kvinnofridspris tilldelas Föreningen Storasyster för dess viktiga och betydelsefulla arbete för att stödja personer som...

Anmälan öppen till Operation Kvinnofrids konferens

2019-10-10 Varmt välkommen till Operation Kvinnofrids konferens om sexuellt våld. Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan. Målgrupp för konferensen är chefer och personal inom kommuner...

Fler målgrupper för Operation Kvinnofrid

2019-06-10 Idag har styrgruppen för Operation Kvinnofrid antagit målgrupper för länets nya långsiktiga strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Förutom att inbegripa våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, ingår nu även sexuellt våld, köp av sexuella tjänster/handlingar...

Sektionen för förebyggande arbete får Kvinnofridspriset 2018

2018-11-26 Kvinnofridspriset 2018 tilldelas Botkyrka kommun, där det grova våldet har minskat tack vare effektivt samverkansarbete mellan socialtjänst, skola, polis och räddningstjänst. Priset delas ut av Operation Kvinnofrid – en samverkansplattform som Länsstyrelsen samordnar – för att uppmärksamma särskilt...