Tidslinje

Tidslinje Operation Kvinnofrid

Vår historia

Kampanjen "Mäns våld mot kvinnor drabbar även barn"

- nov 2000

Budskapet för kampanjen som lanserades år 2000 var att mäns våld mot kvinnor även drabbar barn.  Även detta v ar en affischkampanj som kombinerades med öppna möten.

Läs mer om kampanjen under Insatser & Events

Kampanjen 1999 "Våld mot kvinnor är ett brott"

- maj 1999

Affischkampanjen i maj 1999 hade, liksom den första kampanjen, rubriken att våld mot kvinnor är ett brott. Men medan den första kampanjen ville synliggöra våldet, ville denna kampanj gå vidare och uppmana män i samhället att aktivt ta ställning mot mäns våld mot kvinnor. Manliga förebilder, i form av landshövding Ulf Adelsohn och polismästare Gunno Gunnmo var frontfigurer i kampanjen.

Läs mer om kampanjen under Insatser & Events

Operation Kvinnofrids första utåtriktade kampanj

- okt 1997

genomfördes Operation Kvinnofrids första utåtriktade kampanj. Temat var att våld mot kvinnor är ett brott som måste synliggöras. Kampanjens budskap fördes fram i affischer på tunnelbana, pendeltåg och bussar i Stockholms län. Samtidigt publicerades annonser i lokalpressen.

Läs mer om kampanjen under Insatser & Events

Operation Kvinnofrid grundas

- jan 1996

1996 grundas Operation Kvinnofrid. Initiativet till Operation Kvinnofrid togs av Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län samt Stockholms stad. Sedan dess har ett tiotal myndigheter samverkat och arbetat tillsammans för ett långsiktigt opinionsbildande arbete och med utbildningsverksamhet på olika nivåer.                         

Operation kvinnofrid är en samverkan mellan myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med våldsutsatta vuxna och barn samt personer som utövare våld i nära relation i Stockholms län.