Operativ ledningsgrupp

Den operativa ledningsgruppen bereder och föreslår konkreta regionala genomförandeplaner och lämnar förslag till styrgruppen om kommande prioriterade inriktning av verksamheten.

Medlemmarna består av representanter i ledande och strategiska positioner i de samverkande organisationerna. Länsstyrelsen innehar ordförandeskapet.

Operativa ledningsgruppsmöten hålls 4 gånger per år.