Sakgrupper

Det finns tre sakgrupper som är organiserade utifrån följande områden:

  • Sakgrupp I: Universell våldsprevention

  • Sakgrupp II: Selektiv och indikativ våldsprevention med fokus på våldsutsatt
  • Sakgrupp III: Selektiv och indikativ våldsprevention med fokus på våldsutövar

Varje grupp består av representanter på handläggarnivå från de samverkande organisationerna. Grupperna leds av en processledare som ansvarar för att leda arbetet i enlighet med de beslutade genomförandeplanerna samt rapporterar till samordningsgruppen. Tillfälliga arbetsutskott kan tillsättas under arbetets gång beroende på prioriterad inriktning och utifrån behov.