Styrgrupp

Styrgruppen beslutar om budget, fastställer prioriterad inriktning och konkreta regionala genomförandeplaner. Medlemmarna utgörs av politiker och chefer på övergripande ledningsnivå i de samverkande organisationerna. Ordförande är landshövdingen för Länsstyrelsen i Stockholm.

Sven - Erik Österberg, ordförande

Landshövding, Länsstyrelsen i Stockholms län

 

Marie Ljungberg Schött

Sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting

 

Ulf Johansson

Regionpolischef, Polisen region Stockholm

 

Åsa Lindhagen

Socialborgarråd, Stockholms stad

 

Alexandra Anstrell

Representant, Kommunförbundet Stockholms län

 

Susanne Wedin

Regionchef, Kriminalvården region Stockholm

Laddar...