Stöd för att förebygga återfall

Illustration med två män som samtalar

 

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om att förebygga våld uppnås. 

 

 

  • Tillämpa standardiserade bedömningsmetoder avseende våldsutövare inom samtliga relevanta verksamheter. 
  • Tidiga insatser för våldsutövare, inklusive tillfälligt boende, motiverande samtal och riktade behandlingsinsatser för att minska konsekvenserna av våldet för utsatta kvinnor och barn. 
  • Implementera partnerkontakt för att värna om den våldsutsatta och hens eventuella barns säkerhet under den tid våldsutövaren går i behandling.
  • Strukturerad samverkan i enskilda ärenden mellan socialtjänst och polis samt andra aktörer.

Stödtelefon

Kunskapsstöd