Stöd för att skydda och stödja

Illustration med skyddande händer

 

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om att skydda och stödja uppnås. 

 

  • Tillämpa standardiserade bedömningsmetoder avseende våldsutsatta inom samtliga relevanta verksamheter. 
  • Erbjud anpassat skydd och stöd för våldsutsatta som är i särskilt sårbara situationer på grund av exempelvis ålder, missbruk, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, utländsk bakgrund och närståendes värderingar kring självbestämmanderätt över sexualitet och relationer. 
  • Samverka strukturerat i enskilda ärenden mellan socialtjänst och polis samt andra aktörer.

Kunskaps- och metodstöd

Utbildning 

Stödlinjer