Stöd för att upptäcka tidigt

Illustration med förstoringsglas

 

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om att upptäcka tidigt uppnås. 

 

  • Lättillgänglig information om stöd- och skyddsinsatser. 
  • Tidig upptäckt av vuxna och barn som är, eller riskerar att bli, utsatta för våld genom bland annat rutinfrågor om våld och beskriva våldsutsatthet enligt standardiserade metoder.   
  • Tidig upptäckt av barn och unga som säljer sexuella tjänster, genom bland annat uppsökande verksamhet.

Bedömningsinstrument

Utbildning