Stöd för effektiv brottsbekämpning

Illustration med händer som möts

 

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om effektiv brottsbekämpning uppnås. 

 

  • Utveckla samarbetsformer mellan socialtjänst, polis och andra relevanta aktörer under rättsprocessen.  
  • Bedriva spaning och upprätta anmälningar avseende misstänkta köp av sexuell tjänst.
  • Samverka med branschorganisationer, till exempel hotell- och taxibranschen, i syfte att öka anmälningar om brott mot förbudet mot köp av sexuell tjänst.

Kunskaps- och metodstöd