Stöd för kunskap och forskning

Illustration kunskap och forskning

 

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om kunskap och forskning uppnås.

 

  • Kartläggningar av förekomst av våldsutsatthet och våldsutövande.
  • Beräkningar av våldets kostnader.

Kunskapsöversikt 

Forskning