Barn & unga

Här finner du länkar som är relaterade till barn och unga som lever med våld.

BRIS

Till BRIS kan barn och unga ringa, mejla eller chatta om vad som helst, ingenting är för stort eller för litet. Du som vuxen kan ringa till Bris för vuxna - om barn på telefon 077-150 50 50. Du kan vara anonym om du vill.

 

Vårdguiden - våga berätta

Våga berätta är framtaget på uppdrag av Sveriges alla landsting och regioner, i syfte att minska och förebygga psykiska ohälsan hos barn. Temat är direkt riktat till barn i ålder 8-12 år med fakta, råd och stöd kring psykisk hälsa. Syftet är att stärka barn att våga berätta om det som är jobbigt, så att de kan få hjälp att förbättra sin situation. 

 

BUP - Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholm län

Stockholms barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är en specialistverksamhet inom sjukvården för barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt. BUP erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar från 0 till och med 17 år.

 

Origo Stockholm

Origo Stockholm riktar sig till ungdomar som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Människorna som arbetar på Origo har alla lång erfarenhet av att möta ungdomar som har bekymmer kopplat till hedersproblematik. Origo erbjuder stöd och vägledning i sina lokaler men även via mail och telefon.

 

Kärleken är fri

Kärleken är fri är en stödchatt för unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Koll på soc

En webbplats från Barnombudsmannen med information om dina rättigheter och möjlighet till stöd från socialtjänsten.

 

1000 möjligheter

1000 Möjligheter är en ideell organisation som arbetar med att stötta dig som är upp till 25 år. Vi vilar på en feministisk grund och utöver vårt stödarbete bedriver vi även förebyggande arbete i skolor, på fritidsgårdar och i förenings- och näringsliv för att uppnå ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld.
 

Jag vill veta

Här får barn och unga information om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp. Här får man också veta vad som händer om man anmäler eller om det blir rättegång.
 

Umo

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer, våld och kränkningar mm.