Hjälp i din kommun

Nedan finner du en lista med länkar till kommunala stödverksamheter i Stockholms län som riktar sig till våldsutsatta och personer som utövar våld. Informationen i denna lista återfinns också i den klickbara kartan. På din kommuns webbplats finner du även information som rör barn som lever med våld.

Ekerö

Våldsutsatt

Socialkontoret Ekerö

http://ekero.se/Omsorg_och_hjalp/Akut-hjalp/Kvinnojour-mansjour/

Våldsutövare

Manscentrum

http://www.manscentrum.se/

Farsta

Våldsutsatt

Relationsvåldsteam

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara…

Våldsutövare

Relationsvåldscentrum sydost (RVCS)

Tel. 508 20 700 (telefonsvarare där klienter kan lämna namn och tel.). Besöksadress: Livdjursgatan 4

Haninge

Våldsutsatt

Socialkontoret Haninge eller Familjeresursen: 08-606 73 42

http://haninge.se/omsorg-och-stod/valdinararelation/kvinna/

Våldsutövare

Läs mer på kommunens hemsida eller konakta Manslotsen: 08-606 82 34, 070-606 25 33 manslotsen@haninge.se Manscentrum: 08-606 71 37 info@manscentrumsodertorn.se

http://haninge.se/omsorg-och-stod/valdinararelation/man/

Huddinge

Våldsutsatt

Enheten mot våld i nära relationer 08 535 31610

http://huddinge.se/stod-och-omsorg/om-nagon-far-illa/vald-i-nara-relati…

Våldsutövare

Enheten mot våld i nära relationer 08 535 31610

http://huddinge.se/stod-och-omsorg/om-nagon-far-illa/vald-i-nara-relati…

Hägersten Liljeholmen

Järfälla

Våldsutsatt

Klicka på länken för mer info om vad som finns i Järfälla

https://www.jarfalla.se/omsorg--stod/akut-hjalp-och-jourer/vald-i-nara-…

Våldsutövare

Relationsvåldsmottagningen 

https://www.jarfalla.se/omsorg-och-stod/vald-i-nara-relationer/for-dig-…

Kungsholmen

Våldsutsatt

Klicka på länken och välj sedan din stadsdel

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara…

Våldsutövare

Klicka på länken och välj sedan din stadsdel

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara…

Lidingö

Våldsutsatt

Socialförvaltningen Lidningö

http://www.lidingo.se/toppmeny/omsorgstod/akuthjalp/valdochhot.4.2b1ad1…

Våldsutövare

Manscentrum

http://www.manscentrum.se/

Norrmalm

Våldsutsatt

Vuxenenheten Norrmalm. Klicka på länken och välj din stadsdel

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara…

Våldsutövare

Manscentrum

http://www.manscentrum.se/

Nykvarn

Våldsutsatt

Läs mer på Nykvarns kommuns webbplats

http://nykvarn.se/omsorgochhjalp/akuthjalp.4.492990951464200d714233b6.h…

Våldsutövare

Manscentrum

http://www.manscentrum.se/

Nynäshamn

Våldsutsatt

https://www.nynashamn.se/Omsorg-och-service/Vald-i-nara-relation.html

Våldsutövare

Socialtjänsten i Nynäshamn eller Manscentrum Östra Södertörn.

https://www.nynashamn.se/Omsorg-och-service/Vald-i-nara-relation.html

Rinkeby-Kista

Våldsutsatt

Relationsvåldsteamet i Rinkeby-Kista. Klicka på länken och välj sedan din stadsdel.

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara…

Våldsutövare

Relationsvåldsteam och Pappaverksamhet i Rinkeby-Kista . Klicka på länken och välj sedan din stadsdel

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara…

Skarpnäck

Våldsutsatt

Relationsvåldsteamet i Skarpnäck Tfn. 508 15 000 vxl, 508 15 306 direkt. Klicka på länken och välj sedan din stadsdel

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara…

Våldsutövare

Relationsvåldsteamet i Skarpnäck Tfn. 508 15 000 vxl, 508 15 306 direkt. Klicka på länken och välj sedan din stadsdel

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara…

Skärholmen

Våldsutsatt

Relationsvåldsteamet i Skärholmen. Klicka på länken och välj din stadsdel

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara…

Våldsutövare

Klicka på länken och välj sedan din stadsdel

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara…

Sollentuna

Våldsutsatt

Socialtjänsten Sollentuna

https://www.sollentuna.se/sv/omsorg--stod/Vald-i-nara-relation/

Våldsutövare

Socialtjänsten/Söderstöd

https://www.sollentuna.se/sv/omsorg--stod/Vald-i-nara-relation/du-som-u…

Kontakt Relationsvåldssamordnare, telefonnummer: 08-579 212 58

Spånga Tensta

Våldsutsatt

Kvinnofridsnätverket Spånga-Tensta. Klicka på länken och välj din stadsdel

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara…

Våldsutövare

Relationsvåldsteamet 08-508 03 310.

Södertälje

Våldsutsatt

Socialtjänsten i Södertälje

https://www.sodertalje.se/omsorg-och-socialt-stod/vald-i-nara-relation/

Våldsutövare

Kurator/behandlare Jan Aronsson jan.aronsson@sodertalje.se tel 08 523 01728

 

Tyresö

Våldsutsatt

Vuxenenheten Tyresö.

http://www.tyreso.se/Omsorg_socialt-stod/Behover-du-hjalp/Stod-till-val…

Våldsutövare

Per Gustafsson, Familjebehandlare, IoF, Socialtjänsten, telefonnummer 08-5782 92 34, per.gustafsson@tyreso.se.

http://www.tyreso.se/Omsorg_socialt-stod/Behover-du-hjalp/Stod-till-val…

Täby

Upplands-Bro

Vallentuna

Våldsutsatt

Socialförvaltningen Vallentuna. Läs mer på kommuens webbplats

http://www.vallentuna.se/sv/Omsorg-och-hjalp/Akut-hjalp/Kvinnojour-mans…

Våldsutövare

Alternativ till våld (ATV) Täby. Läs mer på kommuens webbplats

http://www.vallentuna.se/sv/Omsorg-och-hjalp/Akut-hjalp/Kvinnojour-mans… till våld (ATV)-Taby/

Vaxholm

Våldsutsatt

Socialtjänsten i Vaxholm och Alternativ till våld (ATV) Täby.

https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/omsorg-och-hjalp/vald/vald-…

Våldsutövare

Socialtjänsten i Vaxholm och Alternativ till våld (ATV) Täby.

https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/omsorg-och-hjalp/vald/vald-…

Värmdö

Våldsutsatt

Socialtjänsten Värmdö.

http://www.varmdo.se/omsorgochhjalp/valdinararelation/hardublivitutsatt…

Våldsutövare

Alternativ till våld (ATV) Nacka/Värmdö

http://www.varmdo.se/omsorgochhjalp/valdinararelation/harduutsattandraf…

Älvsjö

Våldsutsatt

Socaltjänsten Älvsjö. Klicka på länken och välj din stadsdel

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara…

Våldsutövare

Mansmottagning Söderort på 08-508 20 700 eller Alla Kvinnors Hus, behandling för våldsutövande män, på telefon 08-644 01 22. Klicka på länken och välj sedan din stadsdel

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara…

Östermalm

Våldsutsatt

Klicka på länken och välj sedan din stadsdel

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara…

Våldsutövare

Manscentrum

http://www.manscentrum.se/

Österåker