Våldsutövare

Det går att förändra ett våldsamt beteende, men det tar tid och det är ingen enkel uppgift. De flesta av Stockholms läns kommuner erbjuder någon form av stöd och hjälp till den som utövar våld. I listan nedan finner du länkar till andra organisationer som riktar sig framförallt till män med relationsproblem och aggressioner, men också organisationer som kan svara på frågor eller stötta unga män i sin mansroll.

Välja att sluta

Informationskampanjen ”Välj att sluta” syftar till att fler personer som utövar våld mot en närstående ska söka hjälp för sitt våldsamma beteende. Insatsen riktar sig i första hand till personer som lever i en relation där de utövar våld eller riskerar att använda våld. Till kampanj Välj att sluta

 

Manscentrum

Manscentrum är en mottagning vars inriktning är att bistå män i kris. De erbjuder samtalshjälp för exempelvis: relationsproblem, problem vid separation, ilska och våld, föräldraroll och livskriser.

 

Rikskriscentrum

Rikskriscentrum – en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer. Medlemsorganisationerna är kriscentra för män, mansmottagningar och integrerade mottagningar för våldsutsatta och våldsutövare oavsett kön samt för barn som har upplevt våld.

 

Preventell

PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa.

 

Killfrågor

På Killfrågor.se kan du chatta helt anonymt med någon som lyssnar, stöttar och peppar. Vanliga ämnen i vår chatt är till exempel, kärlek, kompisar, ensamhet, sex, kropp, våld, föräldrar och dataspel.