Våldsutsatt

Som våldsutsatt har du rätt att ansöka om stöd och hjälp hos din kommun. Kommunen arbetar för att du som utsätts för brott får stöd och hjälp för att kunna förändra din situation. I listan nedan finner du länkar till andra organisationer som du också kan vända dig till. Är du osäker på vart du ska vända dig kan du alltid kontakta Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 och om du befinner dig i en akut situation ska du alltid ringa 112.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

 

Polisens informationssida om brott i nära relationer - kom till oss

På polisens informationssida om brott i nära relationer, "Kom till oss", kan du som är utsatt ta reda på mer om vad du har för rättigheter och om hur polisen kan hjälpa dig. Också du som är vittne kan hitta information om vad du kan göra om du misstänker att någon i din närhet är utsatt.

 

Vårdguiden, 1177 - Att bli utsatt för våld i en relation

Vårdguidens sida om våld i nära relationer handlar om var du kan söka vård och stöd samt beskriver olika typer av våld.

 

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Hos Brottsofferjouren kan du få gratis, samtalsstöd, råd och vägledning, information om polisanmälan, förhör och rättegång och hjälp att söka ersättning

 

RFSL stödmottagning

RFSL bedriver en stödmottagning för hbtq-personer utsatta för trakasserier hot och våld. Stöd sker genom samtal på plats, telefonsamtal eller mail. Telefonsamtalen är kostnadsfria.

 

Kvinnojourer

Unizon

Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer stöttar och skyddar dig som är våldsutsatt. Här listas alla jourer och deras öppettider.

 

Roks

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Här kan du söka efter jourer som vänder sig till enbart kvinnor och tjejer.

 

Somaya

Somaya är en kvinnojour som är specialiserad på hedersrelaterat våld och förtryck. Här kan du få råd, stöd och hjälp till självhjälp på 30 olika språk. 

 

Terrafem

Kvinnojour och organisation specialiserad på att hjälpa utsatta kvinnor från olika länder och kan i dagsläget ge dessa kvinnor stöd och råd på 62 olika språk.

 

Q-jouren

Qjouren är en kvinnojour för den som är eller har varit utsatt för våld i en nära relation och har erfarenhet av missbruk och/eller prostitution.