Förebygga våld

Illustration av händer som möts

Myndigheter och aktörer arbetar våldsförebyggande

För att nå dit behöver följande vara på plats:

  • Kunskap finns om universella våldsförebyggande metoder och arbetssätt inom myndigheters och aktörers organisationer.
  • Universella våldsförebyggande insatser såsom normkritiska metoder och arbetssätt kopplat till maskulinitet, sexualitet och våld tillämpas inom arenor där barn och unga vuxna vistas.
  • Myndigheter samverkar med civilsamhälle och näringslivet kring det våldsförebyggande arbetet.

Indikatorer för att följa upp målet

Indikatorerna för detta mål mäter främst förebyggande arbete mot föräldrar, i förskola/skola samt föreningslivet. Flera av indikatorerna avser även att mäta normer, attityder och värderingar hos unga.