Förebygga återfall

Illustration av män som samtalar

Våldsutövare har tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov

För att nå dit behöver följande vara på plats:

  • Myndigheter har kunskap, metoder och arbetssätt för att erbjuda insatser till våldsutövare som överensstämmer med deras behov.
  • Myndigheter och aktörer samverkar kring återfallsförebyggande insatser.
  • Det finns målgruppsanpassad information om hjälp, stöd och behandling för våldsutövare.

Indikatorer för att följa upp målet

Indikatorerna har fokus på återfallsförebyggande arbete genom att mäta andel klienter i Kriminalvården samt antal icke-dömda som genomfört behandlings insats för vålds- eller sexualbrottsproblematik. Det finns även indikatorer som avser att mäta social tjänstens stödinsatser till våldsutövare.