Skydda och stödja

Illustration av förstoringsglas och personer

Våldsutsatta vuxna och barn har tillgång till insatser utifrån sina behov

För att nå dit behöver följande vara på plats: 

  • Myndigheter har kunskap, metoder och arbetssätt för att erbjuda insatser till våldsutsatta som överensstämmer med deras behov.
  • Myndigheter och aktörer samverkar kring insatser för våldsutsatta.
  • Det finns målgruppsanpassad information om hjälp, stöd, skydd och behandling för våldsutsatta.

Indikatorer för att följa upp målet

För uppföljning kring ett starkare skydd och stöd till våldsutsatta mäter indikatorerna främst uppföljning av socialtjänstens skydd och stödinsatser samt orosanmälningar.