Effektiv brottsbekämpning

Illustration av män som samtalar

Rättsvårdande myndigheter håller god kvalitet i utredningar och i rättsprocesser

För att nå dit behöver följande vara på plats:

  • Rättsvårdande myndigheter har ändamålsenlig kunskap, metoder och arbetssätt.
  • Myndigheter och aktörer samverkar i brottsutredningar.

Indikatorer för att följa upp målet

För uppföljning av målsättningen har indikatorer för att mäta kvalitet i rättsväsendets process rekommenderats utifrån brottstyp.