Trygg rättsprocess

Våldsutsatta vuxna och barn medverkar i brottsutredningar

Illustration av män som samtalar

För att nå dit behöver följande vara på plats:

  • Våldsutsatta vuxna och barn har skydd och stöd under brottsutredning och rättsprocess utifrån sina behov.

Indikatorer för att följa upp målet 

Föreslagna indikatorer mäter kvalitet i rättsväsendets process i relation till målsägande, både vuxna och barn samt kontaktförbud.