Systematisk kunskapsutveckling

Illustration av män som samtalar

Myndigheter och aktörer arbetar med systematisk kunskapsutveckling

För att nå dit behöver följande vara på plats:

  • Myndigheter och aktörer använder systematisk uppföljning och utvärdering för att utveckla sin verksamhet.

Indikatorer för att följa upp målet

Indikatorerna syftar till att mäta kompetensutveckling inom främst kommun, hälso- och sjukvård samt rättsvårdande myndigheter.