Kunskap och forskning

Illustration av män som samtalar

Myndigheter och aktörer använder metoder och insatser som vilar på evidens och/eller på beprövad erfarenhet

För att nå dit behöver följande vara på plats:

  • Myndigheter och aktörer arbetar utifrån bästa tillgängliga kunskap.
  • Myndigheter kvalitetssäkrar sina metoder och arbetssätt med stöd av forskning.

Indikatorer för att följa upp målet

För uppföljning av detta mål mäter indikatorer användningen av metodstöd inom kommun, hälso- och sjukvård samt rättsväsendet.