Uppföljning och rapportering

Strategin kommer följas upp inom Operation Kvinnofrid och där sker även uppföljning av handlingsplanen. 

Strategins målsättningar kommer följas upp med hjälp av regionala indikatorer på årsbasis och sammanställas i en rapport – Regional lägesrapport. Den regionala lägesrapporten ska innehålla en analys av utvecklingen inom området och inkludera uppföljning av handlingsplanens åtgärder. För uppföljning av strategin kommer nationellt rekommenderade indikatorer att användas.

Indikatorer för våldsområdet är under utveckling och fler indikatorer kommer att tillkomma under strategiperioden för att fördjupa analysen och möjliggöra att följa upp strategins samtliga våldstyper och målsättningar.

Regional lägesrapportering