Indikatorer för mål 2

Våldsutövare har tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov

Illustration av män i samtal

 

Indikatorerna är de indikatorer som nationella myndigheter har rekommenderat för att följa upp strategiska målsättningar. De indikatorer som har en källa och möjlighet till datainhämtning benämns som Indikatorer. De indikatorer som saknar källa eller möjlighet till datainhämtning, benämns som Utvecklingsindikatorer.

 

Stödinsatser till våldsutövare inom socialtjänst

Källa: Öppna jämförelser – våld i nära relationer

  • Andel kommuner där socialtjänsten erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till våldsutövare.
  • Andel kommuner där socialtjänstens verksamhetsområde våld i nära relationer har aktuella skriftliga överenskommelser om samverkan i enskilda ärenden med externa aktörer.
     

Utvecklingsindikatorer

Stödinsatser till våldsutövare inom socialtjänst

  • Andel våldsutövande individer som har fullföljt insatser som är relaterade till våldsutövningen (senaste 12 månaderna), av de individer som identifierats som våldsutövare inom socialtjänsten. 

Återfallsförebyggande program för våldsutövare 

  • Andel partnervåldsklienter i Kriminalvården som bedöms ha medelhög eller hög risk för återfall, som har genomfört ett program mot relationsvåld under verkställighet i frivård eller anstalt.
  • Andel sexualbrottsklienter i Kriminalvården som bedöms ha medelhög eller hög risk för återfall, som har genomfört ett program mot sexualbrott under verkställighet i frivård eller anstalt.
  • Antal icke-dömda våldsutövare som har genomfört en medellång eller längre behandlingsinsats mot vålds- eller sexualbrottsproblematik.

Under Publikationer kan du hitta och ladda ner bilaga 1 till strategin där indikatorerna för alla mål är samlade.