Indikatorer för mål 3

Myndigheter och aktörer arbetar aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare

Illustration av våld under förstoringsglas

 

Indikatorerna är de indikatorer som nationella myndigheter har rekommenderat för att följa upp strategiska målsättningar. De indikatorer som har en källa och möjlighet till datainhämtning benämns som Indikatorer. De indikatorer som saknar källa eller möjlighet till datainhämtning, benämns som Utvecklingsindikatorer.

 

Våldsutsatthet i befolkningen  

Källa: NTU-lokal (Nationella trygghetsundersökningen – lokal, Polisen och Brå) 

 • Andel individer utsatta för misshandel föregående kalenderår.
 • Andel individer utsatta för hot föregående kalenderår.
 • Andel individer utsatta för sexualbrott föregående kalenderår.
 • Andel sexualbrottshändelser som den brottsutsatta uppger inte har polisanmälts.

Dödligt våld

Källa: Officiell kriminalstatistik över konstaterade fall av dödligt våld (Brå)

 • Antal individer som avlidit till följd av dödligt våld per år.

Utvecklingsindikatorer

Våldsutsatthet i befolkningen

 • Andel elever i årskurs 9 som uppger att de har blivit tafsade eller tagna på ett sexuellt sätt mot sin vilja, eller blivit tvingade till att göra något som de upplevde som sexuellt, under de senaste 12 månaderna.
 • Andel individer utsatta för fysiskt våld det senaste 12 månaderna.
 • Andel individer utsatta för hot och hotelser om våld de senaste 12 månaderna.
 • Andel individer som har tagit emot betalning eller annan ersättning för sex i Sverige de senaste 12 månaderna.
 • Andel individer i befolkningen som har tagit emot betalning eller annan ersättning för sex i Sverige under de senaste 12 månaderna, som har sökt hjälp hos någon samhällsaktör (hälso- och sjukvård, socialtjänsten, kvinnojour eller annan aktör).
 • Andel gymnasieelever i befolkningen som uppger att det har varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål.

Hedersrelaterat våld och förtryck

 • Andel flickor och kvinnor i befolkningen som har uppgett att de är könsstympande eller omskurna.
 • Av de flickor och kvinnor som uppgett att de är könsstympade eller omskurna, hur stor andel av dem har berättat om det i kontakten med hälso- och sjukvården.
 • Antal registrerade, befintliga och nyupptäckta, flickor och kvinnor som förekommer inom hälso- och sjukvården med en diagnoskod för könsstympning.
 • Andel individer i befolkningen som upplever sig begränsade av sin familj eller närmaste omgivning när det gäller vem de kan ha en kärleksrelation eller leva tillsammans med.
 • Andel individer i befolkningen som tvingats till äktenskap.
 • Andel ensamkommande barn som kommit till Sverige de senaste 12 månaderna och uppgett att de är gifta.
 • Andel barn som kommit med sina föräldrar till Sverige de senaste 12 månaderna och uppgett att de är gifta.

Under Publikationer kan du hitta och ladda ner bilaga 1 till strategin där indikatorerna för alla mål är samlade.