Indikatorer för mål 5

Illustration av domarklubba

Rättsvårdande myndigheter håller god kvalitet i utredningar och i rättsprocesser

 

Indikatorerna är de indikatorer som nationella myndigheter har rekommenderat för att följa upp strategiska målsättningar. De indikatorer som har en källa och möjlighet till datainhämtning benämns som Indikatorer. De indikatorer som saknar källa eller möjlighet till datainhämtning, benämns som Utvecklingsindikatorer.

Kvalitet i rättsväsendets process

Källa: Officiell kriminalstatistik över handlagda brott (Brå)

 • Andel handlagda misshandelsbrott inomhus i nära relationer som lett till personuppklaring per år (personuppklaringsprocenten).
 • Andel utredda misshandelsbrott inomhus i nära relationer som lett till en personuppklaring per år (lagföringsprocenten).
 • Andel handlagda brott av grov kvinnofridskränkning som lett till personuppklaring per år (personuppklaringsprocenten).
 • Andel handlagda brott av kontakt med barn i sexuellt syfte (grooming) som lett till personuppklaring per år (personuppklaringsprocenten).
 • Andel handlagda brott av tvångsäktenskap och äktenskapstvång/vilseledande till tvångsäktenskapsresa som lett till personuppklaring per år (personuppklaringsprocenten).
 • Andel handlagda brott av könsstympning som lett till personuppklaring per år (personuppklaringsprocenten).
 • Andel handlagda koppleribrott som lett till personuppklaring per år (personuppklaringsprocenten).
 • Andel handlagda brott av människohandel för sexuella ändamål som lett till personuppklaring per år (personuppklaringsprocenten).

Kvalitet i rättsväsendets process avseende våldtäkt 

Källa: Officiell kriminalstatistik över handlagda brott (Brå) 

 • Andel handlagda våldtäktsbrott som lett till personuppklaring per år (personuppklaringsprocenten).
 • Andel utredda våldtäktsbrott som lett till en personuppklaring per år (lagföringsprocenten).

Motverka sex mot ersättning 

Källa: Officiell kriminalstatistik över handlagda brott (Brå)

 • Andel handlagda brott av köp av sexuell tjänst som lett till personuppklaring per år (personuppklaringsprocenten).
 • Andel handlagda brott av köp av sexuell handling av barn som lett till personuppklaring per år (personuppklaringsprocenten).

Utvecklingsindikatorer

Kvalitet i rättsväsendets process avseende våldtäkt

 • Andel våldtäktsbrott som läggs ner på grund av bristande bevisning per år.
 • Andel inhämtade spårsäkringssatser vid våldtäktsärenden.

Motverka sex mot ersättning

 • Andel individer i befolkningen som har betalat eller gett annan ersättning för sex i Sverige under de senaste 12 månaderna.
 • Andel individer i befolkningen som har betalat eller gett annan ersättning för sex i Sverige under de senaste 12 månaderna, som har sökt hjälp hos någon samhällsaktör (kriscentrum för män, hälso- och sjukvård, socialtjänsten, annan aktör).

Under Publikationer kan du hitta och ladda ner bilaga 1 till strategin där indikatorerna för alla mål är samlade.