Indikatorer för mål 6

Våldsutsatta vuxna och barn medverkar i brottsutredningar

Illustration av någon som håller en annans hand

 

Indikatorerna är de indikatorer som nationella myndigheter har rekommenderat för att följa upp strategiska målsättningar. De indikatorer som har en källa och möjlighet till datainhämtning benämns som Indikatorer. De indikatorer som saknar källa eller möjlighet till datainhämtning, benämns som Utvecklingsindikatorer.

 

Källa eller möjlighet att inhämta data är inte fastställt för uppföljning av målsättningen.

Utvecklingsindikatorer

Kvalitet i rättsväsendets process avseende våldtäkt 

  • Mediantid i antal dagar från anmälningstillfället tills dess att målsägande har blivit tilldelad ett målsägandebiträde vid våldtäkt, per kalenderår.
  • Andel målsägande som får ett målsägandebiträde vid våldtäkt per kalenderår.
  • Andel anmälda våldtäktsärenden som från anmälningstillfället får ett åklagarbiträde inom 48  timmar, per kalenderår.

Kvalitet i rättsväsendets process avseende barnärenden

  • Andel brott där barn är målsägande vid våld och övergrepp som handlagts inom 90 dagar.
  • Andel barnförhör, där barn är målsägande vid våld och övergrepp, som har hållits inom 14 dagar från anmälningstillfället.

Kontaktförbud vid våld i nära relationer

  • Andelen beviljade kontaktförbud av de ansökta kontaktförbuden per region (polisregioner).
  • Andel överträdda kontaktförbud av beviljade kontaktförbud per region (polisregioner).
  • Genomströmningstid (mediantid) från framställan till beslut avseende kontaktförbud.

Under Publikationer kan du hitta och ladda ner bilaga 1 till strategin där indikatorerna för alla mål är samlade.