Indikatorer för mål 7

Myndigheter och aktörer arbetar med systematisk kunskapsutveckling

Illustration av ett uppföljningshjul

 

Indikatorerna är de indikatorer som nationella myndigheter har rekommenderat för att följa upp strategiska målsättningar. De indikatorer som har en källa och möjlighet till datainhämtning benämns som Indikatorer. De indikatorer som saknar källa eller möjlighet till datainhämtning, benämns som Utvecklingsindikatorer.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma  

Källa: Öppna jämförelser – Våld i nära relationer

  • Andel kommuner där socialtjänstens handläggare, som utreder barn som har utsatts för eller bevittnat våld, som under det senaste året har fått utbildning om våld i nära relationer.
  • Andel kommuner där socialtjänstens handläggare, som utreder vuxna, som under det senaste året har fått utbildning om våld i nära relationer.

Utvecklingsindikatorer

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Indikator, källa eller möjlighet till uppföljning på regional eller lokal nivå har inte fastställts i nuläget av nationella myndigheter.

  • Kompetensutveckling för hälso- och sjukvård.
  • Kompetensutveckling för skola.
  • Kompetensutveckling för rättsväsendet.

Under Publikationer kan du hitta och ladda ner bilaga 1 till strategin där indikatorerna för alla mål är samlade.