Indikatorer för mål 8

Myndigheter och aktörer använder metoder och insatser som vilar på evidens och/eller på beprövad erfarenhet

Illustration av en hjärna som växer

 

Indikatorerna är de indikatorer som nationella myndigheter har rekommenderat för att följa upp strategiska målsättningar. De indikatorer som har en källa och möjlighet till datainhämtning benämns som Indikatorer. De indikatorer som saknar källa eller möjlighet till datainhämtning, benämns som Utvecklingsindikatorer.

Metodstöd 

Källa: Öppna jämförelser – Våld i nära relationer 

  • Andel kommuner där socialtjänsten använder minst en standardiserad bedömningsmetod vid utredning av behovet av stöd och hjälp hos våldsutsatta vuxna.

Utvecklingsindikatorer

Metodstöd 

Indikator, källa eller möjlighet till uppföljning på regional eller lokal nivå har inte fastställts i nuläget av nationella myndigheter. 

  • Metodstöd för hälso- och sjukvården.
  • Metodstöd för skola.
  • Metodstöd för rättsväsende.

Under Publikationer kan du hitta och ladda ner bilaga 1 till strategin där indikatorerna för alla mål är samlade.