Varmt välkommen till Operation Kvinnofrids digitala konferens om våld mot barn och våld i ungas nära relationer, den 20 november.

Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan.

Under dagen kommer vi också att dela ut det årliga Kvinnofridspriset.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten, Region Stockholm, Kriminalvården, StorSTHLM, Stockholms stad samt Åklagarmyndigheten inom ramen för samverkansplattformen Operation Kvinnofrid.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här