Konferensen

I november varje år bjuder Operation Kvinnofrid in till en konferens för att sprida lärande exempel inom våldsområdet. Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av framgångsrika arbetssätt och metoder.

Det är även det tillfället då Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026, följs upp. Under konferensen delas Kvinnofridspriset ut till en verksamhet som genomfört särskilt goda insatser.