Konferensen

Den 26 november genomförs 2021 års konferens. I år är temat att upptäcka våldsutsatta barn, vuxna och våldsutövare. Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan. Det årliga Kvinnofridspriset delas också ut under konferensen till en verksamhet som med särskilt goda insatser bidragit till arbetet för att upptäcka våldsutsatta vuxna, barn eller våldsutövare.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelsen Stockholm, Polisen, Region Stockholm, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Storsthlm och Stockholms Stad.

Anmälan öppnar i augusti.