Huvudsakligt sidinnehåll

Publikationer

Här hittar du en sammanställning av olika publikationer.

Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020-2026

Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm har enats kring en strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län. Strategin är en revidering av den tidigare framtagna regionala strategin för att motverka våld i nära relation, 2016–2020 och har anpassats till internationella och nationella mål utifrån länets förutsättningar.

Handlingsplan till strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020-2022

Handlingsplanen är en del av Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026. Den innehåller åtgärder för att uppnå de åtta regionala målen och avser strategiperiodens tre första år (2020–2022).

Bilaga 1 – Indikatorer

Indikatorer för att följa upp de strategiska målsättningarna i Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020-2026.

Avsiktsförklaring Operation Kvinnofrid – länssamarbete mot våld

Syftet med avsiktsförklaringen är att med ett gemensamt förhållningssätt etablera:

  • tydliga strukturer för konstruktivt samarbete och effektiv informationshantering.
  • en effektiv användning av resurser och kompetens.
  • tydliga förutsättningar och krav för deltagande i länssamarbetet.

Strategi för att motverka våld i nära relationer 2016-2020

Strategin är framtagen i samverkan på uppdrag av Operation Kvinnofrids styrgrupp och är ett led i att omsätta länets långsiktiga effektmål att ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer.

Lägesredovisning 2013

Lägesredovisning – myndigheters och organisationers arbete mot våld i nära relationer i Stockholms län, hösten 2013. Den syftar till att belysa myndigheternas gemensamma utvecklingsområden och utmaningar i länet och den utgör grunden för den regionala myndighetsgemensamma strategin för arbetet mot våld i nära relationer 2020.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.